IPHONEDA METİN KOPYALAMAK

iPhone'da metnin üzerine üç parmakla dört kez tıklanarak metnin kopyalanması mümkün; ama metnin tamamını veya bir kısmını seçmek, metni paylaşmak ve yapıştırmak gibi metin düzenleme işlemlerini pratik bir şekilde yapmak isteyenler için rotor hareketini bilmek önemlidir. Rotor hareketi; metnin sözcük sözcük, satır satır, harf harf okunmasını, iPhone'un dahili bir özelliği olan Braille klavyenin yani ekrandan Braille girişinin kullanılmasını, az önce saydığım ve bu yazımda anlatacağım metin düzenlemeye yönelik işlemlerin yapılmasını ve çok sayıdaki ayarın kolayca yapılmasını sağlayan bir özelliktir. Rotora dair detaylı bilgi Engelsiz Apple içerisinde yer aldığı için burada daha detaylı anlatmıyorum. Ayarlar-genel-erişilebilirlik-VoiceOver-rotor içine girilerek metin seçimi ögesi rotorda seçili değilse ögenin üzerine iki kez tıklanarak öge, rotorda seçili hale getirilir. Ögenin başında “Seçilen” ifadesi seslendiriliyorsa öge, rotorda aktif durumdadır. Seçilen ifadesi VoiceOver tarafından seslendirilmiyorsa öge, rotorda aktif değildir. Anlattığım gibi ögenin üzerine gelip, iki kez tıklayarak ögeyi seçip rotorda aktif hale getirebilirsiniz. Bu yazının başında bahsettiğim dört parmakla üç kez dokunarak metni kopyalayınca da metnin istenilen alana yapıştırılması için yine rotor hareketinin kullanılması gerekmektedir. Kopyalanmak istenilen metnin üzerine gidilip rotor hareketiyle, yani ekran üzerinde başparmak ve işaret parmağının yan yana konumlandırılarak su şişesinin kapağını açar gibi hareket ettirilmesiyle Metin seçimi ögesi bulunur ve aşağı-yukarı fiske hareketiyle karakter seçimi, sözcük seçimi, satır seçimi, sayfa seçimi veya metnin tamanı seçilecekse tümünü seç seçeneği bulunarak eğer tümünü seç seçeneği tercih edilmişse sağa doğru bir kez fiske hareketi yapıldıktan sonra metin seçilir; fakat diğer seçeneklerden biri tercih edilmişse yani metin satır satır, sayfa sayfa, harf harf veya kelime kelime seçilecekse seçilecek yere kadar sağ fiske hareketi yapıldıktan sonra metin seçilir. Sonra yine rotor hareketiyle düzenle seçeneği bulunarak bu seçeneğin üzerindeyken aşağı-yukarı fiske hareketi yapılarak, yani işaret parmağı aşağı-yukarı yönünde hareket ettirilerek metin kopyalanacaksa kopyala paylaşılacaksa paylaş seçeneğinin başka bir işlem yapılmak isteniyorsa da diğer seçeneklerden birinin üzerine tıklanarak yapılmak istenen işlem gerçekleştirilmiş olur. Burada metin kopyalama ve yapıştırma işlemleri anlatıldığı için kopyala seçeneğinin tercih edildiğini varsayalım. Sonra metnin yapıştırılmak istenildiği alana gidilerek, metin alanına tıklanıp, ekleme noktası istenildiği gibi ayarlanıp rotor hareketiyle düzenle seçeneği bulunur. Seçeneğin üzerindeyken aşağı-yukarı fiske hareketiyle yapıştır seçeneği bulunarak seçenek üzerine tıklanır ve metin, istenilen yere yapıştırılmış olur. MBraille uygulaması veya MBraille üçüncü parti klavye kullanıyorsanız MBraille ile ilgili metin kopyalama, yapıştırma, kesme ve diğer metin düzenleme işlemleri için uygulamanın yardım dosyasını incelemenizi veya Engelsiz Apple içinde yer alan MBraille anlatımlarından yararlanmanızı öneririm. WhatsApp'taki iletileri de kopyalayıp yapıştırabilirsiniz. İletinin üzerindeyken aşağı-yukarı fiske hareketi yaparak eylemlerdeki kopyala seçeneğine ulaşabilirsiniz. Bu seçeneğe tıklayarak iletiyi kopyalayabilirsiniz. Mesajlar uygulamasında da iletinin üzerine gelip, tıklayarak iletinin içine girdikten sonra aşağı-yukarı fiske hareketiyle kopyala seçeneğini bulup bu seçeneğin üzerine tıklayabilirsiniz. İleti, kopyalanmış olacaktır.

Kategori: