Hayatus sahabe

Uygulama açıklaması: 

Hz. Muhammed (S.A.V) i görmüş, onunla konuşmuş ve ona inanmış ashabın hayatları.
Ebû Bekir Siddîk, Ömer bin Hattab, Osman bin Affan, Ali bin Ebu Tâlip, Zübeyr bin Avvam, Talha bin Ubeyde, Abdurrahman bin Avf, Sa'd bin Ebi Vakkas, Said bin Zeyd, Ebu Ubeyde, Abbas Ibn-i Abdulmuttalib, Abdullah bin Ebu Bekir, Abdullah bin Mesud, Abdullah bin Ömer, Abdullah ibni Revâhâ, Abdullah ibn-i Zeyd, Abdulvehhab Gâzi, Ammar ibni Yâsir (ra), Amr Ibn-i Âs, Amr ibni Cemuh, Bilâl-i Habesî, Büreyde Ibni Husayb, Câfer-i Sadik, Carud, Cerir, Ibni Abdullah (ra), Dirar Ibni Ezver(r.a.), Ebu Berze el-Eslemi, Ebu Hureyre, Ebû Katâde (ra), Ebû Mûsa El-Es'arî, Ebu Rafî, Ebu Said el-Hudri, Ebu Talha Zeyd ibni Sehl, Ebu Zer el-Gifari, Es'ad bin Zurâre, Eyyub el-Ensâri, Fadl bin Abbas, Habbab ibn Eret, Haccac ibni Ilat, Halid bin Velid, Hanzala bin Ebu Amir, Hamza ibn Abdulmuttalib, Hasan bin Ali, Hassan bin sabit, Hüseyin bin Ali, Hubeyb Bin Yesaf, Kus Bin Saide, Kusem Bin Abbas, Lebid Bin Rebia, Muaz bin Cebel, Mus'ab Ibn Umeyr, Nuaym ibni Mesud, Osman bin Mazun, Sâbit ibni Kays, Said bin Museyyib, Seddad ibni Evs, Seleme ibni Ekva, Selman el-Fârisi, Suheyb-i Rumi, Süfyan bin Uyeyne, Übey bin Ka'b, Ukbe Ibni Âmir El-Cuhenî, Umeyr ibni Vehb, Urve bin Zübeyr bin Avvam, Üsame bin Zeyd, Üseyd bin Hudayr, Velid bin Velid, Zeyd bin Hârise, Zeyd bin Sâbit, Zeynelabidin Hz.
Hatice, Hz. Aise, Hz. Hafsa, Hz. Safiyye, Cüveyriye bintül Haris, Ümmü Habibe, Ümmü Seleme, Zeynep binti Huzeyme ve Zeynep binti Cahs, Hz. Zeynep, Hz. Rukkiye, Hz. Ümmü Gülsüm, Hz. Fatima, Âtike Binti Zeyd, Binti Salebe, Havle Binti Kays, Hind Binti Amr, Ümmü Eymen, Ümmü Gülsüm Binti Ukbe, Ümmü Varaka

erişilebilirlik notları

uygulama VoiceOver ile erişilebilir durumdadır.

uygulama yorumu

içerik olarak zayıf ve özensiz. Bununla beraber, arayüz sade.

Uygulama kategorisi: 

Kitaplar

Uygulama erişilebilir mi?: 

Tamamen erişilebilir

Düğme etiketleri: 

Tüm butonlar etiketli

Uygulama ücretli mi?: 

Ücretsiz