VoiceOver kullanıcıları için OS X 10.11 El Capitan sürümünde neler yeni?

30 Eylül’de final sürümyle çıkan El Capitan sürümü Yosem İte Kadar temel değişiklikler içermemekle beraber, farklı yenilikleriyle karşımızda. Genel değişikliklerden ötürü, yazımızda VoiceOver ile neler değişti bunlardan bahsetmeye çalışacağım.
Öncelikle güncellemeden sonra, AppStore üzerinden bir Voice Update ile, sentezleyici seslerinin kalitelerinde çeşitli değişimleri gözlemlemek mümkün oldu. Yenilikleri başlıklar halinde sıralayacak olursam;

Tepkimelerde hızlanma

Bir önceki Yosem İte sürümündeki eylemler karşısındaki tepkime yavaşlıkları giderilmeye çalışılmış ve bence başarılı da olmuş. Artık, hareket ederken dahil, sentezleyicinin cevap verebilirliği artmış.
Bunun yanında, Mail uygulamasını kullananlara tanıdık gelebileceği üzere, bir iletiyi okumaya çalışırken, VoiceOver “Gömülü” şeklinde bir ifadeyi, birkaç kez tekrarlıyordu. Artık sadece bir kez “Gömülü” ifadesini kullanıyor ve bir an önce, iletiyi bize seslendirmeye başlıyor.

VoiceOver değiştiricisi

VO tuşları olarak nitelediğimiz CTRL-Option tuşlarının yerine, VO niteleme tuşu olarak CapsLock’ı kullanabileceksiniz. Tıpkı Windows’ta İnsert tuşu yerine CapsLock kullanıldığında, büyük harf yapmak için, tuşa iki defa basmamız gerektiği gibi, VO niteleme tuşu olarak bu tuşu kullandığımızda da aynı şekilde tuşu kendi görevinde iki defa basarak kullanabiliyoruz. Ayrıca sadece CTRL-Option ya da sadece CapsLock tuşunu değil, hem CapsLock, hem de CTRL-Option tuşlarını niteleme tuşu olarak kullanabiliriz.
Bu değişikliği VoiceOver izlencesinin, genel kategorisi altında, niteleme tuşu açılır düğmesini kullanarak yapabilmemiz mümkün.

Düşey ve yatay ayırıcılar

Yine Mac kullanıcılarımıza tanıdıık gelecek ve çouğ yerde karşımıza çıkan düşey ve yatay ayrıcılar, artık daraltılabiliyor. Böylece, gezinme deneyiminiz daha da artıyor. Eğer daraltılmış bir ayrıcı varsa VoiceOver bunu, “Düşey/yatay ayırıcı solda daraltıldı.” şeklinde bir ifadeyle bize bildiriyor.

Pencere noktaları

Pencere noktaları, herhangi bir pencerede çalışırken, daha iyi bir gezinme deneyimi için, o pencerede en çok kullandığınız yerlere hızlıca ulaşabilmek adına, bu noktalara işaretler koymanızı sağlar.
İşaret koymak istediğiniz yerdeyken CTRL+Option+CMD+} tuşlarına basarak, işareti koyabilirsiniz. Koyduğunuz işaret noktalarına pencere noktaları rotoru ile ulaşabilirsiniz.
Eğer koyduğunuz pencere noktasını kaldırmak isterseniz, CTRL+Option+CMD+{ tuşlarına basabilirsiniz.

Web siteleri için VoiceOver etkinlikleri

Bildiğimiz üzere, VoiceOver’ı farklı uygulamalar için özelleştirerek, farklı uygulamalar içinde farklı davranmasını sağlayabilirsiniz. Artık, Web siteleri için de VoiceOver’ın farklı çalışmasını sağlamak mümkün. Etkinliği çalıştırmak istediğiniz Web sitesi adreslerini, etkinliği ayarlarken girmeniz yeterli.

Gruplarla etkileşime girme

VoiceOver’ın bir içerik alanındaki, örneğin bir kaydırma alanı, öğelerle etkileşimde bulunup bulunmayacağını, VoiceOver izlencesi / izlence kategorilerindeki dolaşma kategorisi altından, grup davranışları açılır düğmesinden belirleyebilirsiniz.
Saptanmışta standart olarak seçili olan bu açılır düğmenin altında gruplama davranışları için üç seçeneğiniz daha var.

  • Standart seçimiyle, etkileşim kavramı üzerine bildiğiniz her şey aynı kalır. Etkileşime girmenizi gerektiren tüm alanlarla, TrackPad ya da klavye üzerinden etkileşime girmeniz gerekir.
  • Gruplara gir seçimiyle, siz bir alanda veya bir araç çubuğunun öğelerinde dolaşırken, bu grubun başlangıç ve bitişi belirlenir fakat, etkileşime girmek için siz bir eylem gerçekleştirmezsiniz.
  • Grupları duyur seçimiyle, VoiceOver bir alana veya gruba girdiğinizde/çıktığınızda bunu duyurur fakat, etkileşim için bir eylem gerektirmez.
  • Grupları yok say seçimiyle, VoiceOver alanları veya grupları belirlemez, bunları duyurmaz veya etkileşim için eylem gerektirmez.

El Capitan'da değişmiş VoiceOver komutları

  • VO U: Bir uygulama penceresindeki veya Web sayfasındaki bir öğeye doğrudan gitmek için rotoru açın.
  • VO+Shift+FN+sol yön tuşu: VoiceOver, bir pencere veya metin alanının görünen en tepesine gider.
  • VO+Shift+FN+sağ yön tuşu: VoiceOver, bir pencere veya metin alanının görünen en altına gider.
  • VO+FN+sol yön tuşu: VoiceOver, bir pencere veya metin alanının en tepesine gider.
  • VO+FN+sağ yön tuşu: VoiceOver, bir metin alanı veya pencerenin en altına gider.

Sonuç

El Capitan’ın henüz ilk sürümü olması nedeniyle, sistem bazı küçük hatalar içerse de, günlük kullanımı etkileyecek kadar büyük sorunlar yaratmıyor. Makale, burada bahsedilmeyen bazı yenilikler keşfedildikten sonra güncellenmeye devam edilecektir.
Bu yazı hazırlanırken, What’s new in OS X 10.11 El Capitan for VoiceOver users sayfasından yararlanılmıştır.

Kategori: