IPHONEDA METİN KOPYALAMAK

iPhone'da metnin üzerine üç parmakla dört kez tıklanarak metnin kopyalanması mümkün; ama metnin tamamını veya bir kısmını seçmek, metni paylaşmak ve yapıştırmak gibi metin düzenleme işlemlerini pratik bir şekilde yapmak isteyenler için rotor hareketini bilmek önemlidir. Rotor hareketi; metnin sözcük sözcük, satır satır, harf harf okunmasını, iPhone'un dahili bir özelliği olan Braille klavyenin yani ekrandan Braille girişinin kullanılmasını, az önce saydığım ve bu yazımda anlatacağım metin düzenlemeye yönelik işlemlerin yapılmasını ve çok sayıdaki ayarın kolayca yapılmasını sağlayan bir özelliktir. Rotora dair detaylı bilgi, Engelsiz Apple içerisinde yer aldığı için burada daha detaylı anlatmıyorum. Ayarlar-genel-erişilebilirlik-VoiceOver-rotor içine girilerek metin seçimi öğesi rotorda seçili değilse öğenin üzerine iki kez tıklanarak öğe rotorda seçili hale getirilir. Öğenin başında “Seçilen” İfadesi seslendiriliyorsa öğe, rotorda aktif durumdadır. Seçilen ifadesi, VoiceOver tarafından seslendirilmiyorsa öğe, rotorda aktif değildir. Anlattığım gibi öğenin üzerine gelip iki kez tıklayarak öğeyi seçip rotorda aktif hale getirebilirsiniz. Bu yazının başında bahsettiğim dört parmakla üç kez dokunarak metni kopyalayınca da metnin istenilen alana yapıştırılması için yine rotor hareketinin kullanılması gerekmektedir. Kopyalanmak istenilen metnin üzerine gidilip rotor hareketiyle yani ekran üzerinde başparmak ve işaret parmağının yan yana konumlandırılarak su şişesinin kapağını açar gibi hareket ettirilmesiyle (metin seçimi) öğesi bulunur ve aşağı-yukarı fiske hareketiyle (karakter seçimi, sözcük seçimi, satır seçimi, sayfa seçimi veya metnin tamanı seçilecekse tümünü seç) öğesi bulunarak eğer (tümünü seç) öğesi tercih edilmişse sağa doğru bir kez fiske hareketi yapıldıktan sonra metin seçilir; fakat diğer öğelerden biri seçilmişse yani metin satır satır, sayfa sayfa, harf harf veya kelime kelime seçilecekse seçilecek yere kadar sağ fiske hareketi yapıldıktan sonra metin seçilir. Sonra yine rotor hareketiyle (düzenle) seçeneği bulunarak bu seçeneğin üzerindeyken aşağı-yukarı fiske hareketi yapılarak yani işaret parmağı aşağı-yukarı yönünde hareket ettirilerek metin kopyalanacaksa (kopyala) paylaşılacaksa (paylaş) seçeneğinin başka bir işlem yapılmak isteniyorsa da diğer seçeneklerden birinin üzerine tıklanarak yapılmak istenen işlem gerçekleştirilmiş olur. Burada metin kopyalama ve yapıştırma işlemleri anlatıldığı için (kopyala) seçeneğinin tercih edildiğini varsayalım. Sonra metnin yapıştırılmak istenildiği alana gidilerek metin alanına tıklanıp ekleme noktası istenildiği gibi ayarlanıp rotor hareketiyle (düzenle) öğesi bulunur. Öğenin üzerindeyken aşağı-yukarı fiske hareketiyle (yapıştır) seçeneği bulunarak seçenek üzerine tıklanır ve metin, istenilen yere yapıştırılmış olur. MBraille uygulaması veya MBraille üçüncü parti klavye, kullanıyorsanız MBraille ile ilgili metin kopyalama, yapıştırma, kesme ve diğer metin düzenleme işlemleri için uygulamanın yardım dosyasını incelemenizi veya Engelsiz Apple içinde yer alan MBraille anlatımlarından yararlanmanızı öneririm. WhatsApp’taki iletileri de kopyalayıp yapıştırabilirsiniz. İletinin üzerindeyken aşağı-yukarı fiske hareketi yaparak eylemlerdeki (kopyala) seçeneğine ulaşabilirsiniz. Bu seçeneğe tıklayarak iletiyi kopyalayabilirsiniz. Mesajlar uygulamasında da iletinin üzerine gelip tıklayarak içine girdikten sonra aşağı-yukarı fiske hareketiyle (kopyala) seçeneğini bulup seçeneğin üzerine tıklayabilirsiniz. İleti, kopyalanmış olacaktır.

Kategori: